Vores historie

I 1894 samledes en gruppe københavnske pianostemmere, og dannede verdens første pianostemmerforening, "Københavns Pianostemmer Forening af 1894" (KPF).

Formålet med foreningen var at få en ensartet pris i København og stå stærkere over for en evt. arbejdsgiver samt at drage omsorg for medlemmerne.

I 1905 gjorde man københavnerne kunsten efter i Jylland og startede "Jydsk Pianostemmer Forening" (JPF). Også Fyn startede en forening i 1910 - denne fusionerede dog hurtigt med JPF.

I 199? dannede man en union mellem KPF og JPF i et forsøg på at få nogle ensartede priser i Danmark samt at få en ensartet uddannelse. Der blev også i dette forum forsøgt en sammenlægning af de to foreninger - af to omgange; begge mislykkedes.

I 1992 tog JPF navneforandring til "Dansk Pianostemmer og Instrumentmager Forening" (DPIF) og begyndte at hverve medlemmer fra hele landet. Dette satte skred i forhandlingerne omkring en sammenlægning af de to foreninger, da man i KPF ikke havde den samme tilgang af nyuddannede, som man havde vest for Storebælt. Desuden havde man nu også en forening, der tog imod instrumentmagere. KPF mistede en del medlemmer til DPIF og med udsigt til en meget reduceret tilgang til KPF, besluttede man at indgå forhandlinger om fusion af de to foreninger.

Dette blev en realitet i 1995, hvor de to foreninger fusionerede og blev kendt som "Dansk Pianostemmer og Instrumentmager Forening af 1894".

Ved denne sammenlægning har man indtil nu opnået et ensartet prisniveau på både pianostemmninger og instrumentmagerarbejde, og man har fået større indsigt i det arbejde, der foregår uden for Danmark. Foreningen har bl.a. indgået et tæt sammenarbejde med de nordiske lande omkring uddannelse og efteruddannelses kurser.