Om DPIF

I 1894 samledes en gruppe københavnske pianostemmere, og dannede verdens første pianostemmerforening, “Københavns Pianostemmer Forening af 1894” (KPF).
Formålet med foreningen var, at stå stærkere over for arbejdsgiveren samt at drage omsorg for medlemmerne.

 

I 1905 startede “Jydsk Pianostemmer Forening” (JPF). Fyn startede en forening i 1910, denne fusionerede dog hurtigt med JPF.

 Senere dannede man en union mellem KPF og JPF i et forsøg på at få en ensrettet uddannelse. I takt med at pianofabrikkerne i Danmark lukkede, blev det sværere at uddanne nye pianostemmere/teknikere. Det blev forsøgt at sammenlægge de to foreninger, men det mislykkedes af to omgange. Først i 1992 tog JPF navneforandring til “Dansk Pianostemmer og Instrumentmager Forening” (DPIF) og begyndte at hverve medlemmer fra hele landet. Dette satte skred i forhandlingerne omkring en sammenlægning af de to foreninger, da man i KPF ikke havde den samme tilgang af nyuddannede medlemmer, som man havde vest for Storebælt.
Derfor besluttede man at indgå forhandlinger om fusion af de to foreninger.
Det blev en realitet i 1995, hvor de to foreninger fusionerede og blev kendt som “Dansk Pianostemmer og Instrumentmager Forening af 1894” forkortet D.P.I.F.
Ved denne sammenlægning har man indtil nu opnået et ensartet uddannelse på pianostemning og instrumentmagerarbejdet.
Derudover har foreningen indgået et sammenarbejde med de andre nordiske lande om efteruddannelseskurser.

 

 

 

For at tilpasse sig de nye tider har man besluttet at højne standarden ved at man skal bestå Europiano-tekniker prøven, for at være kvalificeret til at blive medlem af D.P.I.F.