Vedligeholdelse

Ud over stemning af et instrument bør det også vedligeholdes løbende. Vedligeholdelse kan betyde lige fra almindelig, indvendig rengøring af instrumentet til slibning af hammerhoveder og regulering af mekanikken.

Rengøring

Både klaverer og flygler bør rengøres med jævne mellemrum.

Da der typisk er lukket helt af til det indvendige af et klaver, begrænser rengøringen sig ofte til en støvsugning af klaveret samt en rengøring af tangenterne.

Flygler er i højere grad udsat for at skidt og alle slags sager havner i instrumentet, hvilket kan resultere i raslende toner og dårlig eller blokeret funktion af mekanikken.

Mekanikservice

Over årene bliver instrumenternes klang og mekanikkens præcision gradvist forringet.

Filten på hammerhovederne bliver efterhånden pakket hårdere sammen ved de gentagne slag mod strengene, og hammerhovederne bliver flade i anslagspunktet. Det forsager en ofte stiv og ufleksibel tone, som bør afhjælpes af pianoteknikerne. Filten på hammerhovederne løsnes igen ved intonation, som er en teknik, hvor nåle stikkes dybt ind i filten. Herefter slibes hovederne tilbage i korrekt form, hvorefter klangen i instrumentet bliver mere rund og fleksibel.

Regulering af mekanikken indeholder en lang række indstillinger for hver enkelt tone. De foretages ved hjælp af skruer, fjedre, papirskiver, trykning af filt og andre teknikker. Efterhånden som der bliver spillet på instrumentet samt ved klimatiske udsving ændrer disse indstillinger sig. Mekanikken bliver langsomt mere upræcis at spille på og til sidst begynder den at svigte. En faguddannet pianotekniker kan afhjælpe denne situation og bringe den tilbage til udgangspunktet.

Pas på dit piano ved at forsikre dig om, at din pianostemmer er medlem af:
Dansk Pianostemmer & Instrumentmagerforening.
Vi er din garanti for kvalitetsarbejde