Stemning

 

 

 

 

For at få det fulde udbytte af et klaver eller flygel bør det stemmes af fagfolk fra DPIF.
Generelt kan det siges, at et velstemt instrument forøger glæden ved at spille.
Som tommelfingerregel skal et instrument stemmes én gang om året. Nogle instrumenter skal stemmes oftere.
Hvis instrumentet ikke har været stemt i flere år, skal din pianostemmer ofte afsætte mere tid for, at opnå en stabil stemning.
Et instrument bør placeres således, at det ikke udsættes for større temperaturudsving. Her tænkes på natsænkning af temperatur, placering op af radiatorer, nær brændeovne og direkte sollys.

Almindelig udluftning påvirker ikke stemningen.
Gulvvarme bør undgås idet instrumentets trædele tørrer ud.

Er der gulvvarme anbefales det, at få sin pianostemmer til at installere en Dampchaser, som er et fugtstyringssystem.I moderne huse betyder det ikke noget, om instrumentet er placeret op ad en ydermur. I ældre bygninger med sparsomt isolerede vægge kan denne placering påvirke instrumentet.